1. Οδηγός (Wizard):
για OpenOffice:

για MSOffice:

2. Ερωτηματολόγιο για τον εθελοντισμό:
για OpenOffice:

για MSOffice:


3. Ερωτηματολόγιο για τους αποδέκτες:
για OpenOffice:

για MSOffice:


4. Κατάλογος αποδεκτών - Ημερήσιο Φύλλο Διανομής
για OpenOffice:

για MSOffice: